Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

June 07 2015

Sponsored post
feedback2020-admin

May 31 2015

May 24 2015

May 17 2015

May 10 2015

May 03 2015

April 26 2015

April 19 2015

April 05 2015

March 22 2015

March 08 2015

March 01 2015

February 09 2015

earthintruder
Otwórz się. Wpuść do swojego serca kogoś, kto rozumie Ciebie, Twoje poczucie humoru, Twoją muzykę, Twoje marzenia.  (...)  Znajdź kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, śmiejesz i bujasz w obłokach przez całą drogę do domu.
— Regina Brett
Reposted frombezsenna bezsenna viaunco unco
earthintruder
5950 94f3
| wes anderson & sophia coppola
Reposted fromwesanderson wesanderson vialugola lugola
earthintruder
6386 957b
Reposted fromPastel-Pale Pastel-Pale viaunco unco
earthintruder
8031 c335
Tea calendar.
Reposted fromelentarie elentarie viaunco unco
earthintruder
Głębia emocjonalna powoduje, że masz ambiwalentny stosunek do rzeczywistości, coś lubisz i nie lubisz, kochasz kogoś i nienawidzisz jednocześnie, pragniesz czegoś i jednocześnie się boisz.
— Danuta Golec
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaunco unco
earthintruder
3860 20a1
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaunco unco
earthintruder
7718 acca 500
Reposted fromthinredline thinredline viaunco unco
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...